Retourneren

Herroepingsrecht voor consumenten/particulieren – B2C

Voorwaarden herroepingsrecht:
Volgens artikels VI.45,VI.47 en VI.48 van Boek VI van het Wetboek economisch recht heeft de consument het recht zijn bestelling te herroepen binnen 14 dagen na levering zonder een reden op te geven of een boete opgelegd te krijgen. De verzendingskosten van het terugsturen zijn ten laste van de klant en de consument is verplicht om de goederen ook binnen 14 dagen na kennisgeving terug te sturen.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk voor de klant of producten die persoonlijk van aard zijn.
Het Europese verzakingsrecht geldt eveneens niet voor zakelijke klanten (B2B).
Klachten kunnen worden gemeld tot 2 maanden na ontdekking.
Bierolade zal binnen de 5 werkdagen een oplossing voorstellen.
Indien u beroep doet op het herroepingsrecht vragen wij indien mogelijk de artikels in originele verpakking terug te sturen en in een zo oorspronkelijk en onbeschadigde staat. Bierolade behoudt zich het recht de retour te weigeren indien niet aan deze voorwaarden voldaan werd.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.  Wij gebruiken voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Procedure retour:

  1. Stuur een mail naar werner@bierolade.be
  2. Wacht onze bevestiging met instructies via mail af.
    3. De terugbetaling van de retourzending welke voldoet aan de voorwaarden van het herroepingsrecht gebeurt binnen de 14 dagen.  

 

Indien de retour een garantie betreft, hou dan alvorens ons te contacteren rekening met de garantieperiode van het artikel (zie productfiche).
De omruiling onder garantie zal indien mogelijk hetzelfde product betreffen indien nog leverbaar of een vergelijkbaar product. De terugbetaling van de garantie zal het bedrag van de aankoop nooit overschrijden en enkel betrekking hebben op het product.

De garantie vervalt indien:

– U zelf schade aan het product hebt aangebracht. Hieronder vallen ook schade door vallen, blikseminslag, vocht, stoot- of druk.
– Er schade is aan het product door natuurrampen, brand, vandalisme, diefstal.
– De producten zijn geopend, gewijzigd of verkeerd gebruikt.
– Reparaties werden uitgevoerd door een niet erkende hersteller.
– Het product werd aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is.
– Schade door overhitting of hoger wattage dan voorgeschreven.

 

Gegevens onderneming:

M Callebaut, Werner
Bierolade
werner@bierolade.be
Rue De L’etoile(N) 6
1350 Orp-Jauche
BTW: BE 0772.349.929

 

Share This